23 Ekim 2019

Gösterim: 1205

BİLDİRİ_OZELLIK

1. Bildiri Özet ve Tam Metinleri, taslak (template) dosyalara uygun olarak hazırlanmalı  ve gönderilmelidir. 
2. Bildiri dili Türkçe veya İngilizce dillerinden biri olabilir.  
3. Sunulan bildiri daha önce hiç bir yerde yayınlanmamış olmalıdır.
4. Bildiri konusu, kongrenin kapsamına uygun olmalıdır.
5. Bildiriler konu, metodoloji ve kaynakları bakımından özgün nitelik taşımalıdır.
6. En az 150 kelimelik bildiri özetleri, takvimde belirtilen tarihe kadar, bildiri gönderim sistemi üzerinden Kongre Sekretaryasına  ulaştırılmalıdır. 
7. Sunulması ve yayınlanması Bilim Kurulu’nca uygun görülen bildiriler, “Bildiriler Kitabı’nda  (Proceedings)” yayınlanacaktır.  
8. Bir yazar en fazla iki bildiri ile kongreye katılabilir. Yazarın bildiri sıralamasındaki  yerinin farklı olması veya farklı yazarlarla başka bildiri hazırlamış olması durumu değiştirmeyecektir. 
9. Katılımcılar, kongre takvimine uygun olarak hazırladıkları bildiri özet ve tam  metinlerini “Bildiri Gönderim Sistemi”  aracılığı ile göndereceklerdir. 
10. Bildiri gönderim ve kayıt işlemleri konusunda yaşanan sorunlar veya her türlü  bilgi talebiniz için ngo@bandirma.edu.tr mail adresi veya 
0(266) 7170117-2549, 2555, 2561-62 nolu telefondan bizlerle irtibat kurabilirsiniz.