12 Temmuz 2019

Gösterim: 1250

KONGRE ALT BAŞLIKLARI

Sivil Toplum ve Sivil Toplum Kuruluşları (STK’lar)
Dünden Bugüne STK’lar
STK Ekonomisi
Sendikalar ve Çalışma Yaşamı
Yeşil İş ve STK’lar
Sosyal Dışlanma ve Yoksulluk
Platform Ekonomi
İşgücünde Değişim ve Sendikalar
Sanayi 4.0-Toplum 5.0 Geçişinde STK’ların Rolü
Sanayi 4.0-Toplum 5.0 Geçişinde Sendikaların Rolü
Kriz Dönemlerinde Dayanışma ve STK’ların Etkisi
Sendikalaşmanın Yeni Formları
Prekarya ve Değişen Çalışma Hayatı
İnsan Onuruna Yaraşır İş ve STK’lar
Gençler ve STK
Gençler ve Sendika
Yaşlılar ve STK
Yaşlılar ve Sendika
Dijital İşgücü
Göç ve STK’lar
İşin Geleceği ve Sendikaların Rolü
Çalışma Hayatında Dezavantajlı Gruplar ve STK’lar
İSG ve STK’lar
İSG ve Sendikalar
İnsan kaynakları ve STK’lar
STK’lar ve İş Ahlakı
Sosyal Sorumluluk ve STK’lar